Glimpses of Our Future

We collect and promote local agricultural traditions from before the Middle Ages, each suitable for specific kinds of soil and climate

Vi indsamler og formidler lokale landbrugstraditioner fra før middelalderen, hver egnet til specifikke jordtyper og klima