Glimpses of Our Future

Glimpses of our future

This blog provides inspirational images of the future we will have -- when we succeed with the green transition. I want to show that our future is a wonderful era that we will be thrilled to enter and enjoy living in.

Each 'future glimpse' is a whole story compressed into one sentence and an image. Take your time reading them, and reflect on how each specific glimpse can enlighten your own vision about the future.

The narrator is a woman in her early twenties, studying at the university somewhere in Europe. The time is 20-25 years from now, let's say 2043.

You can also follow the blog at instagram.

About me: I am an IT consultant and active in the Danish climate movement. Get in touch via my website.

Glimt af vores fremtid

Her er nogle positive billeder af fremtiden – den fremtid vi skaber, når vi lykkes med den grønne omstilling.

I samfundsdebatten hører man tit om, hvor dyrt eller svært det bliver at omstille til et bære¬dygtigt samfund. Jeg synes det er vigtigt at tale om, hvor spændende og frugtbart og sjovt det bliver.

Vi har brug for konkrete eksempler på løsninger for at forestille os den dagligdag vi får – som på den ene side er nødt til at blive anderledes, på den anden side vil være både genkendelig og givende.

Jeg håber at du kan finde nogle fremtidsglimt, som gør dig optimistisk og giver dig lyst til at arbejde for den grønne omstilling.

Et fremtidsglimt viser et øjeblik fra en dagligdag eller et element i hvordan samfundet fungerer. Årstallet er 2043. Fortælleren er en kvinde i starten af tyverne, som læser på universitetet et sted i Europa.

Hvert fremtidsglimt er en hel historie i komprimeret form. Læs dem langsomt og giv dig tid til at filosofere over, hvordan netop dét glimt kan belyse den fremtid du ønsker.

Du kan også følge bloggen på instagram.

Om mig: Jeg er IT-konsulent og aktiv i den danske klimabevægelse. Kontakt mig via min hjemmeside.