Glimpses of Our Future

As opposed to the predominant economic thinking early in this century, Buddhist Economics includes long-term concerns for society and nature

I modsætning til den dominerende økonomiopfattelse i starten af dette århundrede, omfatter Buddhistisk Økonomi også langsigtede samfunds- og naturhensyn