Glimpses of Our Future

Poor countries are not put in debt; development aid is given in-kind, often as assistance to enhancing governance and agricultural know-how

Rige lande gældsætter ikke fattige lande; udviklingsbistand består af naturalier, især hjælp til at opbygge bedre regeringsførelse og landbrugsviden