Glimpses of Our Future

Since the pesticide moratorium took effect, populations of all flying insects are rising, including the rarest ones

Efter sprøjtegift-moratoriet trådte i kraft, ses stigninger i bestandene af alle flyvende insekter, også de meget sjældne