Glimpses of Our Future

The reunified Korea learned from Germany’s experience in the 1990s: Regional economic inequalities are purposely redressed, and an abundance of cross-national cultural exchange programs have been created

Genforeningen af Korea lærte af Tysklands erfaringer fra 1990’erne: Regionale økonomiske uligheder blev målrettet udjævnet, og der blev skabt en mangfoldighed af tværnational kulturudveksling