Glimpses of Our Future

Our teacher is trying to explain how the concepts ‘shareholder value’ and ‘economy of scale’ used to be perceived as positive

Vores lærer prøver at forklare, hvordan begreberne ‘aktionærgevinst’ og ‘storskalafordele’ engang blev opfattet positivt