Glimpses of Our Future

The old concept ‘business model’ is mainly replaced by ‘life cycle position’

Det gamle begreb “forretningsmodel” er stort set erstattet af “livscyklustrin”