Glimpses of Our Future

The EU funds an extensive translation of news items to ensure a diverse press and democratic discourse across Europe

EU finansierer en omfattende oversættelse af nyhedsstof for at sikre en mangfoldig presse og demokratisk samtale på tværs af Europa