Glimpses of Our Future

Traditional mining is being replaced by agro-mining: A gentle method of obtaining minerals using plants that extract specific elements from the soil

Traditionel minedrift er ved at blive erstattet af agro-mining: En skånsom råstofudvinding ved hjælp af planter, der trækker bestemte grundstoffer ud af jorden