Glimpses of Our Future

Some countries are experimenting with adjusting the weight of votes according to age, to ensure that the people who will live the longest with a decision have the largest say

Nogle lande eksperimenterer med at justere vægten af stemmer efter alder, sådan at dem, der skal leve længst med en beslutning, også har mest at sige