Glimpses of Our Future

As more and more forests are left unexploited, the average age of European forests is steadily growing

I takt med at flere og flere skove lades uudnyttet, er gennemsnitsalderen for de europæiske skove støt stigende