Glimpses of Our Future

The ‘small scale, long term’ philosophy has revolutionized disciplines from local food production to international infrastructure projects

Filosofien om ‘lille skala, lang horisont’ har revolutioneret fag og brancher, fra lokal fødevareproduktion til internationale infrastrukturprojekter