Glimpses of Our Future

Modern wind turbines are designed to take advantage of the more frequent extreme wind speeds

Moderne vindmøller er designet sådan, at de kan udnytte den øgede forekomst af ekstreme vindhastigheder