Glimpses of Our Future

Spain has resumed its leadership in seafaring and develops modern sail ships

Spanien har genoptaget sin lederrolle indenfor skibsfart og udvikler moderne sejlskibe