Glimpses of Our Future

EU knowhow benefits the world. Finland is a role model in sustainable forestation and wood construction technologies

Verden har nytte af EUs ekspertise. Finland er rollemodel indenfor bæredygtigt skovbrug og trækonstruktioner