Glimpses of Our Future

Grandad is speaking at my birthday party, revisiting the speech he held at my birth about the green transformation he hoped for me to witness -- and quite a lot of it has come to pass

Farfar holder tale ved min fødselsdagsfest: Han læser højt af den tale, han holdt da jeg blev født, om den grønne omstilling han håbede at jeg ville blive vidne til -- og meget af det er gået i opfyldelse