Glimpses of Our Future

The Erasmus system for study in other EU countries also encompasses nurses, mechanics, kindergarten teachers, craftsmen, and many other trades

Erasmus-udvekslingsordningen til studier i andre EU-lande omfatter også sygeplejersker, mekanikere, børnehavepædagoger, håndværkere, og mange andre fag